Ψηφιακή Μάθηση

Η ψηφιακή μελέτη αποτελεί μια πρωτοποριακή εμπειρία μάθησης, η οποία προσεγγίζει το μάθημα με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ο μαθητής εμβαθύνει στην κατανόηση, ακούγοντας το μάθημα όσες φορές επιθυμεί, μέσα από βιντεομαθήματα και υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις. Έχει την δυνατότητα παύσης, διακοπής αλλά και επανάληψης του κάθε μαθήματος. Με τα τεστ ελέγχει αν έχει κατανοήσει αυτό που μελετά. Πάντα δίπλα στο μαθητή βρίσκεται ένα εκπαιδευτικός που θα τον αξιολογεί σε όλα τα στάδια της μελέτης του: τον βαθμό προσήλωσής του στο μάθημα, τις επιδόσεις του, την προσαρμοστικότητα του και την γενικότερη συμπεριφορά του.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin