Συχνές Ερωτήσεις

Στo κέντρo μελέτης SchooLab, ο μαθητής διαβάζει για το σχολείο με έναν ειδικά καταρτισμένο εκπαιδευτικό  που τον καθοδηγεί στη μελέτη του και ο οποίος αξιολογεί καθημερινά τις επιδόσεις του.

Μέσα σε δύο με τρεις ώρες συνήθως  το παιδί, έχει ολοκληρώσει τη μελέτη όλων των μαθημάτων της επόμενης μέρας και είναι ελεύθερο να ασχοληθεί με τα hobbies του, τους φίλους του και την οικογένειά του.

Με αφετηρία το παιδί δημιουργούμε προσωπικό πλάνο μελέτης και συνδυάζουμε αρμονικά την εκπαιδευτική εμπειρία, την ψηφιακή μάθηση και την ενισχυτική διδασκαλία.

Στο κέντρο μελέτης SchooLab, μας δίνεται η δυνατότητα να φροντίσουμε τα παιδιά μέσα σε ένα ιδανικό περιβάλλον. Ο χώρος δημιουργεί την απαραίτητη ψυχολογία για μελέτη, εμπνέει θα μπορούσε να πει κανείς, χωρίς όμως να διασπά την προσοχή και να χάνει ο μαθητής πολύτιμο χρόνο. Το παιδί εκπαιδεύεται να αυτενεργεί και η ψηφιακή πλατφόρμα και οι ενισχυτικές ασκήσεις είναι  εκπαιδευτικά εργαλεία που συμπληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και φέρνουν εξαιρετικά αποτελέσματα στους μαθητές μας.