Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία η οποία απευθύνεται στους μαθητές των τελευταίων τάξεων γυμνασίου, για να αρχίσουν να βλέπουν το μέλλον τους.

Ένας ειδικός σύμβουλος του κέντρου μας μέσα από προσωπική συνέντευξη με το παιδί και χρησιμοποιώντας ψυχομετρικά τεστ, τα οποία βοηθούν τους μαθητές στην αναζήτηση των ενδιαφερόντων τους θα ασχοληθεί με κάθε παιδί ξεχωριστά προκειμένου μαζί να δημιουργήσουν τον επαγγελματικό στόχο. Στη συνέχεια  μαθητής και γονείς θα ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις για την κατάκτησή του.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin