Η καθημερινή ετοιμότητα και επάρκεια του μαθητή για το σχολείο συνοδεύεται από εμπέδωση και ενίσχυση. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο εκπαιδευτικός ενισχύει το παιδί στις όποιες αδυναμίες φέρει από το παρελθόν (γλώσσα και μαθηματικά) έτσι ώστε να γίνεται συνεχώς καλύτερος και να εξελίσσεται μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.