Ενισχυτική Διδασκαλία

Η καθημερινή ετοιμότητα και επάρκεια του μαθητή για το σχολείο συνοδεύεται από εμπέδωση και ενίσχυση. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο εκπαιδευτικός ενισχύει το παιδί στις όποιες αδυναμίες φέρει από το παρελθόν (γλώσσα και μαθηματικά) έτσι ώστε να γίνεται συνεχώς καλύτερος και να εξελίσσεται μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin