Ειδικά προγράμματα

Δημιουργούμε εξατομικευμένα προγράμματα με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Κύρια επιδίωξη μας είναι η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών εκάστου μαθητή και ο σχεδιασμός του κατάλληλου προγράμματος ώστε να υπάρχει εκπαιδευτική εξέλιξη και κατάκτηση γνώσης.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin