Αποκατάσταση Μαθησιακών δυσκολιών

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει δυσκολίες στη μάθηση, στο λόγο, στην ανάγνωση, στη γραφή, στο συλλογισμό και στη μαθηματική ικανότητα. Μέσα από την καθημερινή μελέτη θα δούμε τις όποιες ιδιαιτερότητες απασχολούν το παιδί, θα γίνει διάγνωση και κατόπιν θα δημιουργήσουμε σε συνεργασία με τους γονείς και το παιδί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο θα υλοποιηθεί από Ειδικό Παιδαγωγό του κέντρου μας, πάντα  σε συνάρτηση με το πρόγραμμα μελέτης. Έτσι οι τυχόν μαθησιακές αποκλίσεις συνεχώς θα μειώνονται. Παιδί και γονείς θα αισθανθούν τη διαφορά.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin