Στις συνθήκες που διαρκώς αλλάζουν και εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς, τα παιδιά έχουν την ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής.

ΗΛΙΑΣ ΞΕΝΟΣ,
Υπεύθυνος Κέντρου